ADJEKTIVER (tillægsord) OG ADVERBIER (biord)Et ord, der lægger sig til (fortæller noget om) et substantiv (navneord) eller et pronomen (stedord), er et adjektiv
Et ord, der lægger sig til et verbum (udsagnsord), et adjektiv (tillægsord), et andet adverbium (biord) eller en hel sætning, er et adverbium:

Han var en høflig mand (adjektiv, der fortæller noget om substantivet) 
Han optrådte høfligt (adverbium, der fortæller noget om verbet, - "hvordan optrådte han?")


De fleste engelske adverbier (især mådesadverbier) føjer -ly til adjektivsformen.

Adjektiv - Adverbium:

That song is beautiful. That girl sings beautifully.
No, It is terrible. She is a terribly bad singer.

He lived in a horribly big house.
She dances extremely well (good: adjektiv - well: adverbium).

Fortunately all the passengers were rescued (fortunately lægger sig til/fortæller noget om den talendes holdning til resten af sætningen).
Obviously he was in great distress.
Actually I disagree with you.